Day: August 20, 2019

เช็คอากาศพม่าก่อนเดินทางทัวร์ ฤดูกาลในพม่าเช็คอากาศพม่าก่อนเดินทางทัวร์ ฤดูกาลในพม่า

อากาศพม่า สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้จะพาเพื่อน ๆ มาเช็คอากาศก่อนการเดินทางไปทัวร์พม่ากัน จะได้เตรียมตัวได้ถูกว่าช่วงไหนต้องเตรียมตัวกันอย่างไร ภูมิอากาศของประเทศพม่านั้น มี 3 ฤดูเช่นเดียวกับประเทศไทย และมีอากาศแบบมรสุม ฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน หน้าร้อนอากาศก็ร้อนพอ ๆ กับบ้านเราในช่วงฤดูหนาวอากาศก็หนาวเย็นไม่ต่างจากประเทศไทย ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน- กุมภาพันธ์...

(ต.ค.-ธ.ค.) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน(บินบางกอกแอร์) 13,999.-(ต.ค.-ธ.ค.) ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน(บินบางกอกแอร์) 13,999.-

Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]...