Category: ผลงาน

รีวิวทริปเวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 10-13 เม.ย. 2562รีวิวทริปเวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 10-13 เม.ย. 2562

วันนี้ ทัวร์เอเชีย จะมารีวิวทริปเที่ยวเพื่อนบ้านใกล้ ๆ เรานี่เอง ถ้าเรื่องความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ไม่แพ้ชาติใดในเอเชียต้องยกให้ประเทศเวียดนาม เพื่อนบ้านเรานี่เองประเทศเวียดนามถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปเอเชียของเราที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งในแต่ละเมืองก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง เว้ ดานัง ฮอยอัน เวียดนามใต้อย่างโฮจิมินห์ และยังมีเมืองหลวงอย่าง ฮานอย ซึ่งแต่ละเมืองน่าเที่ยวทั้งนั้นเลย วันนี้มีรูปสวย ๆ จากคุณลูกค้า ทริป เว้ ดานัง...