Tag: ทัวร์ไต้หวัน พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤศจิกายน 2565 (2022) จองวันนี้พิเศษส่วนลดทัวร์ไต้หวันเดือนพฤศจิกายน 2565 (2022) จองวันนี้พิเศษส่วนลด

ทัวร์ไต้หวัน พฤศจิกายน อัพเดททัวร์ไต้หวันเดือนพฤศจิกายน 2565 กันสักหน่อยไต้หวันในเดือนพฤศจิกายน 2020 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเที่ยวเพราะด้วยอากาศที่เย็นลงทำให้อากาศเย็นสบายสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวันก็มีหลากหลายทั้งธรรมชาติและสถาปัตยกรรมจากจีนแผ่นดินใหญ่ เรามาดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวันคร่าว ๆ กันว่าไปไหนกันบ้าง ( ทัวร์ไต้หวัน ) วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันที่สอง สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า” วันที่สาม...