Tag: Amazing Thailand Countdown 2020

งาน “Amazing Thailand Countdown 2020” @ ไอคอนสยามงาน “Amazing Thailand Countdown 2020” @ ไอคอนสยาม

 ไอคอนสยาม เชิญชวนทุกคนร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020 โดยงานจะจัดขึ้นที่ท่าเรือไอคอนสยาม เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ ภายใต้ชื่องาน “Amazing Thailand Countdown 2020” โดยจะมีการจุดพลุมากถึง 7 องค์ สู่ความโชคดีทั้ง 7...